27 Jun 2010

Enam Perkara Yang Merusak

Dzun Nun Al-Mishri berfatwa, "Kerusakan masuk pada makhluk melalui Enam perkara.

Pertama: lemahnya niat untuk berbuat amal akherat.

Kedua : badan yang dijadikan jaminan untuk nafsunya.

Ketiga : angan-angan yang panjang yang menguasai dirinya, padahal ajal sangat dekat.

Keempat: lebih mengutamakan keridhoan makhluk daripada keridhoan Allah.

Kelima : mengikuti kemauan hawa nafsu dan meninggalkan sunah Nabinya dengan
diletakan di belakang punggunya.

Keenam : menjadikan ketergelinciran lidah sebagai argumen membela dirinya dan pada
sisi lain mengubur sebagian besar perilakunya".

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...