24 Ogos 2010

Jenis-jenis air dari segi hukumAir Mutlak
Air yang suci lagi menyucikan yang kekal dengan sifat asal kejadiannya , boleh dibuat bersuci; boleh digunakan untuk berwuduk, bersuci najis, bersuci daripada hadas kecil dan besar, membasuh pakaian dan lain-lain. .

Air Musta'mal
air yang suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain boleh diminum dan tidak boleh dibuat bersuci. musta'mal tidak boleh digunakan untuk berwuduk, bersuci najis, bersuci daripada hadas kecil dan besar, contoh air tebu , air kelapa

Air Muqaiyad
air yang bercampur dengan sesuatu yang suci yang mengubah salah satu sifatnya sama ada dari segi warna, bau atau rasa yang menyebabkan air tersebut tidak dipanggil air mutlak lagi Suci tetapi tidak menyucikan, boleh diminum dan tidak boleh dibuat bersuci..., Contoh: bercampur sirap kopi dan sebagainya

Air Musyammas
air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh menggunakannya. Musyammas ialah air yang disimpan di dalam bekas logam dan terdedah kepada panas matahari. Air yang sedang panas itu makruh hukumnya digunakan untuk berwuduk dan bersuci daripada hadas.

Air Mutanajjis
air yang telah terjatuh najis ke dalamnya sehingga berubah warna, bau atau rasa walaupun jika dicampur hingga kadar dua kolah....Tidak suci, tidak boleh diminum dan tidak boleh dibuat bersuci.

Allah swt berfirman,
"Janganlah kamu sholat dalam masjid itu selama-lamanya.Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (Masjid Quba),sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalammasjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih." (QS. at Taubah :108)

"Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri". (QS Al-Baqarah : 222).

Thaharah berdasarkan arti harfiah berarti bersih dan suci, sedangkan berdasarkan pengertian syara',thaharah berarti mensucikan diri, pakaian dan tempat dari hadats dannajis, khususnya pada saat kita hendak shalat. Lebih jauh lagi,thaharah berarti mensucikan diri dan hati. Thaharah hukumnya wajib bagi setiap mukmin.

Allah swt berfirman,

Hai orang yang berselimut. Bangunlah, kemudian berilah peringatan !, dan agungkanlah Tuhanmu. Dan bersihkanlah pakaianmu". (QS. Al-Muddatstsir : 1-4).

Usahlah malu untuk BELAJAR,,,,, sesungguhnya masih belum terlambat untuk membetulkankeadaan. Malu dengan manusia atau malu dengan Allah, yang mana satuperlu diutamakan. Biar ditertawakan di dunia, jangan kita menangis diakhirat !!!!!!

by UkHty Aleya Muslimah

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...