24 Jun 2010

Ciri-Ciri Wanita Ahli Syurga..Inshaallah

SHARING IS LOVING DI PAGI JUMAAT- BUAT SEMUA TEMAN KU..MUSLIMAT YANG DISAYANGI..

CIRI-CIRI WANITA AHLI SYURGA..INSYAALLAH

Mari kita sama2 membaca dan praktikkan sedaya upaya kita untuk melakukan nya...walaupun sukar tapi Cinta yakin kita mampu melakukan dengan izin dan redha ALLAH ...

Apakah hanya orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan bidadari-bidadari saja yang menjadi penduduk Syurga? Bagaimana dengan isteri-isteri kaum Mukminin di dunia, wanita-wanita penduduk bumi?


Isteri-isteri kaum Mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di Syurga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk Syurga lainnya, tentunya sesuai dengan amalnya selama di dunia.
Tentunya setiap wanita Muslimah ingin menjadi ahli Syurga.

Pada hakikatnya wanita ahli Syurga adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seluruh ciri-cirinya merupakan cermin kepada ketaatan yang dia miliki.
Diantara ciri-ciri wanita ahli Syurga adalah:


1. Bertakwa.


2. Beriman kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-
Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun
yang buruk.

3. Bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanallahu wa
Ta’ala, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat,
menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadlan, dan naik haji bagi yang mampu.

4. Ihsan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala seakan-akan melihat
Allah Subhanallahu wa Ta’ala, jika dia tidak dapat melihat Allah Subhanallahu
wa Ta’ala, dia meyakini bahwa Allah Subhanallahu wa Ta’ala melihat dirinya.


5. Ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala, tawakkal
kepada-Nya, mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut terhadap adzab Allah
Subhanallahu wa Ta’ala, mengharap rahmat Allah Subhanallahu wa Ta’ala,
bertaubat kepada-Nya, dan bersabar atas segala takdir-takdir Allah Subhanallahu
wa Ta’ala serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya.


6. Taat kepada suami (dalam hal ma’ruf/kebaikan)


7. Gemar membaca Al Qur’an dan berusaha memahaminya, berdzikir mengingat Allah
Subhanallahu wa Ta’ala ketika sendiri atau bersama banyak orang dan berdoa
kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala semata.

8. Menghidupkan amar ma’ruf dan nahi mungkar pada keluarga dan masyarakat.


9. Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh
makhluk, serta berbuat baik terhadap hewan ternak yang dia miliki.

10. Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, suka berderma,
menjaga diri dari meminta-minta, dan memaafkan orang yang mendhaliminya.


11. Berinfak, baik ketika lapang maupun dalam keadaan sempit, menahan amarah dan
memaafkan manusia.


12. Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk


13. Menjaga lisannya dari perkataan dusta,mengumpat, saksi palsu dan menceritakan
kejelekan orang lain (ghibah).


14. Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.


15. Berbakti kepada kedua orang tua.


16. Menyambung silaturahmi dengan karib kerabatnya, sahabat terdekat dan terjauh

17. Menutup aurat dan menjaga kehormatan dirinya.


18. Menundukkan pandangan


19. Mendidik anak-anaknya dengan pendidikan islami.


Ciri-ciri tersebut bukan merupakan suatu batasan tetapi ciri-ciri wanita Ahli Surga seluruhnya masuk dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah Subhanallahu wa Ta’ala berfirman:
” … dan barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar.” (QS. An Nisa’: 13).
Wallahu Ta'ala A’lam Bis Shawab ...


Ya ALLAH ..Terlalu jauh sangat diri ni nak mencapai apa yang tertulis di atas..betapa hina nya sebenarnya kita ini..betapa tak layak nya kita...Moga rahmat ALLAH bersama kita...Moga kita dapat baiki diri kita..Ya ALLAH Bantu lah kami hamba mu yang sangat Hina ini untuk mengikut apa yang mendekatkan kami kepada mu..berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat..amin.

Thanks to Ibnu Zaid Al Hakim atas perkongsiannya..May ALLAH bless us

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...