28 Mei 2010

3 Tanda seseorang Mendapat taufiq & Dihinakan Allah

Di dalam Kitab Al Hikam di sebutkan, bahawa tanda-tanda seseorang mendapat taufik Allah ada tiga:

Pertama; Mudah mengerjakan amal kebaikan, padahal ia tidak berniat utnuk melakukanya.

Kedua; Saat terjerumus akan berbuat maksiat, tetapi ia selalu terhindar daripadanya.

Ketiga; Selalu terbuka baginya perlukan pertolongan Allah.

Sedangkan tanda-tanda bagi seseorang yang dihinakan oleh Allah juga ada tiga:

Pertama; Sulit melakukan ibadah padahal ia sudah berusaha sungguh-sungguh untuk mengerjakanya.

Kedua; Mudah terjerumus kedalam maksiat, padahal ia telah berusaha untuk menghindarinya.

Ketiga; Tertutupnya pintu merasa perlu kepada Allah, Sehingga ia tidak perlu berdo’a dalam segala hal

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...